Silk Kimono-Koi

Silk Kimono-Koi

  • $139.99


Vivid shades of citron, navy and red. Washable Silk . Approximately 34 inches. One size.